Srpen 2008

Ach to vedro

30. srpna 2008 v 12:51 vtipy
ACH TO VEDRO!

V těchto horkých dnech se určitě hodí něco na osvěžení.
Ale co je lepší: horko nebo mráz?
Vtipně popsány stupně zimy z blogu BERRYNKY (http://berrynka.blog.cz/0711) si určitě musíte přečíst! Jak to vypadá, když začne být pořádná zima...

STUPNĚ ZIMY:

► +18: Obyvatelé Havaje si berou na noc dvě přikrývky.

► +10: Obyvatelé helsinských činžáků vypínají topení. Rusové pěstují kytičky.

► +2: Italská auta nejdou nastartovat.

► 0: Destilovaná voda zamrzá.

► -1: Dech se stává viditelným. Rusové jedí zmrzlinu a popíjejí studené pivo.

► -4: Pes se ti snaží nacpat do postele.

► -8: Bezdomovci lezou na noc do krabic.

► -10: Francouzská auta přestávají startovat.

► -12: Politikové začínají mluvit o bezdomovcích.

► -15: Americká auta nejdou nastartovat.

► -18: Helsinští nájemníci zapínají topení. Obyvatelé Havaje už zmrzli.

► -21: Pokud vůbec dostaneš psa na vyčůrání ven, musíš ho potom ukopnout.

► -22: Bezdomovci si berou dvě krabice přes sebe.

► -24: Německá auta nejdou nastartovat.

► -27: Pes zkouší vlézt ti pod pyžamo.

► -29: Švédské automobily přestávají startovat.

► -32: Bezdomovci zmrzli a jsou v krabicích stohováni za městem.

► -33: Žádné normální, ani ruské auto už nejde nastartovat.

► -38: Rusové si zapínají vrchní knoflíky u košile.

► -43: Ruská auta nestartují už ani na vodku.

► -60: Obyvatelé Helsinek zmrzli. Tuleni opouštějí Grónsko a stěhují se na jih.

► -70: Zamrzlo peklo. Univerzita v Kuzněcku organizuje přespolní orientační závod na zahřátí.

► -120: Alkohol zmrzl. Rusové jsou naštvaní.

► -268: Hélium zkapalnělo.

► -273,15: Absolutní nula. Ustává pohyb elementárních částic. Rus, žužlaje zmrzlou vodku, připouští, že je pořádná kosa.

keep smiling

30. srpna 2008 v 12:19 vtipy
 1. *Šetřím školní majetek.Učeb-

  nice se ani nedotknu.


  ..................................................
  *Kubík je tichý, protože před

  tabulí neřekne ani slovo.

  .................................................

  *Místo jednoho úkolu jsem přinesl hned dva pro potě-

  šení paní učitelky.

  ................................................
  *,,Tati,umíš psát potmě?"

  ,,Umím."

  ,,Tak já zhasnu a ty mi podepíšeš žákovskou knížku."  .................................................

  *,,Dívá se na mě skrz barevné pravítko a směje se mi, že jsem růžová."

  .................................................

  *,,Spolužačce snědl pomůcky na výtvarnou výchovu."
  .................................................

  *,,Smrká mi do výkladu."

  .................................................

  *,,Bez dovolení padá ze židle."

  ................................................

  *,,Dává pořád pozor, jestli dávám pozor, a když si myslí, že nedávám pozor, tak nedává pozor."

  ................................................

  *,,Spal při hodině tak tvrdě, že ho neprobudil ani příchod pana ředitele který strašně funí a dupe!"


  ...............................................

  *"Pravidelně chodí do školy nepravidelně."

  ..............................................

  *"Leze do pětimetrové výšky na dvoumetrový strom."

  ..............................................
starověké a středověké učení :-O

30. srpna 2008 v 12:01 perličky ze školní lavičky
A JE TU OPĚT ŠKOLA...
Tak nám dnes opět začala škola. Prázdniny jsou již historií a nám nezbývá, něž opět zasednout do lavic a o prázdninách si nechat už jen "zdát". Určitě řada žáků, studentů...si řekne, že škola je pěkná otrava a děs - ale věřte, bylo hůř !!! A když si člověk pak přečte pár informací o "školství" za středověku či starověku, uvědomí si, že ta škola až tak hrozná není.
Posuďte ....

- škola v minulosti nemá s tou dnešní nic moc společného. Nejen, že se učily jiné předměty, ale vůbec se nešetřilo přísnými tresty - výprask byl na denním pořádku !!!
► SUMER◄ .
- tak tady to zřejmě začalo. První žáci zde zasedli do školních lavic před více než 5000 lety.
Školní lavice neměla nic společného s tou dnešní, byla totiž z hliněných cihel. Ostatně, hlína byla v Sumeru oblíbeným materiálem
- to už víme ☺. Takže z ní byly vyrobeny i první "sešity".
* Panu učiteli se říkalo " školní otec" a potkali by jste tam i "velkého bratra" - to byl pomocník, který připravoval pro žáky hliněné tabulky, ale také třeba kontroloval úkoly.
A pozor, škola měla i svého pověřence, který s bičem v ruce dohlížel na školní kázeň !
►EGYPT◄ .
- o vzdělání dětí se starala matka. Děti z chudých rodin se však velmi brzy začínaly účastnit prací na poli nebo v dílně.
Děti z bohatých rodin se od 5-6 let věku shromažďovaly v paláci nebo chrámu, kde se učily číst, psát a počítat, aby z nich za několik let byli písaři, stavitelé či soudci.
Obzvlášť písaři se na svůj úřad připravovali dlouhá léta. Jejich povolání však bylo považováno za jedno z nejušlechtilejších.
I zde ale byly důtky "věrným přítelem" vyučujícího.
►ČÍNA◄ .
- do sedmi let děti vyrůstaly spolu.
Chlapci se učili říkat rozhodným a pevným hlasem "ano" a dívky se pro změnu učily poníženosti.
Od sedmi let se chlapci učili ve škole obřadům a dvornosti, ale také tančit, střílet z luku a řídit vůz.
Dívky zůstávaly doma a učily se tkát, příst, šít a pečovat o housenky bource morušového.

ŘECKO◄ .
Sparta - sice tvrdtá výchova, ale ráj pro kleptomany!

- z dějepisu víme, že žáci chodící do školy ve Spartě to neměli vůbec lehké.
Neustále se tam válčilo a tomu byla přizpůsobená také školní výuka, která byla od malička pro žáky hodně tvrdá a to bez ohledu na pohlaví ( rozdíl byl pouze v tom, že dívky končily po sedmi letech, ale pro chlapce výuka pokračovala).
V sedmi letech byli malí chlapci i dívky odebráni od rodičů a vychovávani pod dohledem státu.
Hlavní náplní výuky byl tělocvik, ale učilo se i psaní, čtení, zpěvu ...Tvrdá výchova pro chlapce končila ve dvaceti letech, kdy se stávali vojáky.

* Ve spartské škole se nevyplácelo zlobit - za každou neposlušnost byl totiž žák zmrskán důtkami.
Zajímavostí ovšem je, že se zde pohlíželo na krádež ne jako na provinění, nýbrž jako na důkaz chytrosti a obratnosti. Ovšem, pokud byl žák při krádeži přichycen, výprask ho neminul.
Athény - dívky a otroci do školy nesměli
- cílem athénské školy bylo vychovat krásného a dobrého člověka.
Učilo se čtení, psaní, počítání, kreslení, recitování, tanec ...ani zde ovšem nebyl tělocvik opomenut.
Jako sešit žáci používali voskové tabulky, do kterých se rylo bronzovým rydlem.
* Místo aktovky měl každý žák svého otroka, který jej doprovázel do školy a čekal na něj po dobu vyučování před školou.
Otroci totiž nesměli do školy vkoročit - tam nesměly ani dívky, ty se učily doma starat o domácnost.

Zajímavostí je, že se Řekové neučili cizí jazyky - byli totiž přesvědčeni, že se každý cizinec musí naučit řecky.
►STŘEDOVĚK◄ .

- pro množství času, který byl věnován výuce těžké latiny, která byla vyučovacím jazykem, nezbyl čas téměř na nic jiného.

* Škola byla opravdu tvrdá.Trestalo se bitím, klečením na hrachu, nasazením potupné masky, půstem či dokonce školním vězením !
K výkonu trestu byl na škole speciální zaměstnanec, učitel totiž děti bít nesměl.

A pozor, netrestalo se pouze za špatné učení !!!
Prohřeškem bylo i hlučné chování, courání po škole, posílání lístečků se vzkazy, utíkání ze školy na konci vyučování doprovázené řvaním a strkáním, ale také třeba nedodržování zasedacího pořádku.

* Chudí žáci si museli přivydělávat žebrotou

* Nejlepší žáci byli na konci roku pochváleni a dostali malý dárek, lenochům byli nasazeny oslí uši
Od 17. století učili větší děti jezuité, jejich školy byly něco jako dnešní gymnázia.
Školy pro mladší děti byly otřesné. Děti různého věku seděly ve špinavých třídách a nebylo výjimkou, že jim společnost dělala rozmanitá drůbež.
Většinou se učilo číst a psát, protože matematiku občas neovládal ani pan učitel, ten ale ovládal velice dobře nadávky a bití.
* Mnoho dětí do školy vůbec nechodilo. Pro rodiče bylo výhodnější je posílat pást dobytek
► ROK 1774◄ .
- císařovna Marie Terezie toho měla dost a tak se rozhodla udělat ve školstí pořádek.
Zavedla povinnou šestiletou školní docházku, omezila tresty - od té doby byli zlobivci zapisování do "černé knihy hanby", nebo sedávali v "oslovské lavici".
Součástí povinné školní výuky bylo čtení, psaní, počítání, náboženství a základy hospodaření.

* Latina, dějepis, přírodopis, sloh nebo třeba geometrie se vyučovaly až na vyšších - nepovinných stupních.
Tak co, ještě pořád se ti zdá škola tak hrozná?

Čemu nás vlastně ve škole naučili?

30. srpna 2008 v 11:37 perličky ze školní lavičky
Nejen učitelé nám pylně vtloukali do hlavy moudra. I rodiče přispěli svoji výukou...
Jen posuďte, čemu všemu nás naučili:
CHOVÁNÍ:

"Rodiče mají vždy pravdu."
BIOLOGIE:

Máma-biologickému cyklu :"Přivedla jsem tě na tento svět a můžu tě z

něj zas rychle sprovodit!"


Táta-přírodním zákonům: "V tvém pokoji to vypadá ,jako by se tam

přehnala smršť!"
CHEMIE:

Máma-propustnosti: "Zavři pusu a sněz tu polívku!"
LOGIKA:

Máma-stručnosti: "Proč?Protože jsem to řekla!"

Táta-důslednosti: "Ještě chvíli breč a já ti k tomu dám opravdový

důvod!"
PRACOVNÍ VÝCHOVA:

Máma: "Modli se ,aby to šlo dolů!"


Poznámky

30. srpna 2008 v 11:24 perličky ze školní lavičky
tšině z vás se do školy moc nechce. Pořád jenom samé učení a žádná zábava.
A přitom se někteří učitalé tolik snaží pobavit nás.
Nečastějším zdrojem bývá žákovská knížka. Jen posuďte sami:
 • hází si o přestávce hopíkem, který ničí strop a podlahu v dalším patře
 • šeptá při volné zábavě
 • učitel jménem Josef Dibal napsal do žákovské knížky tuto poznámku: "Na zem plival.Josef Dibal"
 • do umyvadla napuštěného vodou dává žákovskou knížku s vysvětlením, že se ji snaží utopit
 • svačí cibuli a obtěžuje zápachem
 • kdykoliv je vyvolán, kouká na mě jako na idiota a ptá se jestli to myslím opravdu vážně
 • neustále se baví a odmítá mi říct o čem
 • při hodině dějepisu zapálil lavici a naváděl zbytek třídy, aby mě upálili
 • sebral třídní knihu, nechce ji vrátit a žádá výkupné
 • strká si lentilky do nosu a hraje všemi barvami
 • směje se mi DRZE do očí za mými zády

Murphyho zákony

29. srpna 2008 v 23:02 Jak přežít ve škole
Murphyho zákony
TADY JE PÁR MURPHYHO ZÁKONŮ, KTERÉ URČITĚ ZLEPŠÍ NÁLADU!
 • Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval.
 • Nikdy není jisté, kdo má pravdu, vždy je však jisté, kdo je šéfem.
 • Chybovati je lidské- a svalit chybu na druhého ještě lidštější.
 • Jestliže se něco zasekne, jděte na to silou. rozbijeli se to, stejně byste to museli vyměnit.
 • Když se Ti rozsype krabička hřebíků na podlahu, ten poslední, co sebereš z podlahy bude vždy předposlední.
 • Tělo člověka ponořené do horké vany způsobí vyzvánění telefonu.
 • Hodinky jsou vodotěsné až do té doby něž se ponoří do vody.
 • Je vědecky nemožné, aby pršelo, pokud jste si sebou vzali deštník.
 • Jestliže se nám něco konečně povedlo, v budoucnosti zjistíme, že by bylo lepší, kdyby se to nepovedlo.
 • Šedesátidenní záruka vám zaručuje, že se výrobek pokazí 61. den po zakoupení
 • Když vám spadne chleba, vždy tou namazanou stranou dolu.
 • Jestliže přestoupíš do jiné fronty, ta, kterou jsi opustil začne postupovat rychleji.
 • Teprve když ses osprchoval, zjistíš, že nemáš ručník.

Zeměpisné neznalosti

29. srpna 2008 v 22:53 Jak přežít ve škole
ZEMĚPISNÉ NEZNALOSTI aneb LIDSKÁ HLOUPOST JE NEKONEČNÁ
V jednom svém předešlém článku cituji přísloví, které se mi docela líbí a nedá mi to, nepoužít ho v souvislosti s následujícími obrázky.

To přísloví říká: "nekonečný je vesmír a školní rok" - já bych to doplnila, že pro některé asi ten školní rok skončil moc brzo. Mrkněte se na obrázky, které mi přišly nedávno e-mailem a určo budete se mnou souhlasit.
► Nová mapa světa podle CNN

- máme nové sousedy - Irák
- a teď pro změnu nemají naši sousedé nás. Tak kam se poděla ta Česká republika
► na jihozápadě České republiky vyrostlo nové město. A není to lecjaké město, je to hlavní město Slovenska...
►Česko má novou vlajku ! Celý svět to ví, jen Češi ne - jak typické
- k tomu není asi co dodat

Jednoduché řešení matematických úloh

29. srpna 2008 v 22:45 Jak přežít ve škole
JAK NA MATEMATIKU
Proč to dělat složitě, když to jde i jednoduše?
- mamka, aby mi matematiku v začátcích trochu zpříjemnila, mi radila, že si mám představit, že jsem detektiv a snažím se vyřešit nějakou záhadu - tou byly matematické úlohy. Z následujících obrázků ale pochopíte, že né z každého je "mistr Sherlok". Spíš to vypadá, že se někteří studenti snaží, aby se učitelé uchechtali - a pak že není ve škole sranda ...
►říká se, že první řešení bývá zpravidla to správné ...
►nový způsob krácení výrazu
►opravdu bleskové vyřešení zadání - ostatně, pořád slyšíme, že se má šetřit ...tak proč nezačít šetřit i propiskou
►smajlíci a různé animačky jsou v poslední době velice oblíbené, ať už jde o psaní sms, e-mailů nebo ICQ ...tak proč nezavést něco podobného i do písemek? Mrkněte se na první "průkopnícký" animovaný matematický test ...
...docela výstižné