Říjen 2008

Halloween - videa a fotky z letošní akce

31. října 2008 v 14:46 Akce
Omlouvám se za kvalitu a zvuk se jaksi nenahrál .


LK - Anketa

29. října 2008 v 11:47 Lyžařský kurz
V Anketě hlasujte, jestli jedete nebo nejedete na letošní LK.
Více informací se dozvíte v rubrice Akce.

Angličtina - nepravidelná slovesa

29. října 2008 v 11:31 předměty
NEPRAVIDELNÁ SLOVESA
V angličtině je asi 200 nepravidelných sloves, která tvoří minulý čas a další tvary nepravidelně.
Je proto u nich nutno znát kromě infinitivu též tvar času minulého a příčestí minulé.
Ta jsou u všech v úvahu přicázejících nepravidelných sloves v následující tabuulce.
vyskytují se vn í slovesa
- se třemi stejnými tvary, např. cost - cost - cost - stát (o ceně)
- se dvěma různými tvary, např. stand - stood - stood - stát
- se dvěma různými tvary, např. swim - swam - swum - plavat

Nepravidelná jsou i slovesa se tvary z jiného kmene, jako např. pomocná slovesa
be (-was, were - been) a slova způsobová.

V některých dále označených případech mají slovesa pravidelné i nepravidelné tvary.

ABECEDNÍ SEZNAM NEPRAVIDELNÝCH SLOVES

* znamená, že se vyskytuje také pravidelný tvar (tj. -ed)

Jsou-li vedle sebe uvedeny dva tvary, je běžnější tvar, který je uveden první.

1. SEZNAM SLOVES, KTERÉ SE MUSÍME NAUČIT

ČESKY....ZÁKL.TVAR...MIN.ČAS..TŘETÍ TVAR
koupit.....buy.............bought.....bought
přijít........come..........came........come
dělat.......do..............did............done
kreslit.....draw..........drew.........drawn
pít...........drink..........drank........drunk
řídit.........drive..........drove........driven
jíst..........eat.............ate............eaten
najít........find............found........found
letět........fly..............flew...........flown
dostat.....get............got............got
dát..........give...........gave.........given
jít............go..............went.........gone
mít..........have...........had...........had
slyšet......hear...........heard........heard
vědět......know..........knew.........know
lat.......make..........made.........made
potkat.....meet..........met............met
položit.....put.............put............put
číst..........read...........read..........read
jet...........ride............rode..........ridden
běžet......run.............ran............run
říkat........say.............seid..........seid
vidět.......see.............saw..........seen
poslat.....send...........sent..........sent
zpívat.....sing.............sang.........sung
sedět......sit...............sat............sat
spát........sleep..........slept..........slept
mluvit......speak.........spoke........spoken
plavat.....swim...........swam.........swum
brát.........take...........took............taken
vyučovat.teach..........taught........taught
říci...........tell..............told............told
rozumět..undersatnd.understood.understood
psát........write...........wrote.........written

Learn to walk before you run
Žádný učený z nebe nespadl

No rose without a thorn
Není růže bez trní

Everything comes to him who waits
Kdo si počká, ten se dočká

Jason Mraz - I´m Yours

24. října 2008 v 16:40 Slice of Bread

Well, you done done me and you bet I felt it.
I tried to be chill but your so hot that I melted.
I fell right through the cracks, now I'm tryin to get back.
Before the cool done run out I'll be givin it my bestest
And nothin's gonna stop me but divine intervention.
I reckon it's again my turn to win some or learn some.
But I won't hesitate no more,
No more; it cannot wait.
I'm yours.
Mmhmmm
Mm

Well open up your mind and see like me!
Open up your plans and, damn, you're free!
Look into your heart and you'll find love love love love.
Listen to the music of the moment people dance and sing.
We're just one big family.
And it's our godforsaken right to be loved loved loved loved loved.

So, I won't hesitate no more,
No more; it cannot wait. I'm sure.
There's no need to complicate; our time is short.
This is our fate.
I'm yours.

Dooj doo doo dooja dooja dooja doo doo
Dooja wanta comma scooch on over closer dear?
And I will nibble your ear.
Zoo da ba ba ba ba.
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh
Oh oh, Oh-whoa-oh-oh
Uh huh
Mmhmmm


I've been spendin' way too long checkin' my tongue in the mirror
And bendin' over backwards just to try to see it clearer,
But my breath fogged up the glass
And so I drew a new face and I laughed.
I guess what I be sayin' is there ain't no better reason
To rid yourself of vanities and just go with the seasons.
It's what we aim to do.
Our name is our virtue.

But I won't hesitate no more,
No more; it cannot wait.
I'm yours.

Well open up your mind and see like me!
Open up your plans and, damn, you're free!
Look into your heart and you will find that the sky is yours.
So please don't, please don't, please don't!
There's no need to complicate.
'Cause our time is short.
This, oh this, oh this is our fate,
I'm yours!


všechno nejlepší k svátku!

22. října 2008 v 16:27 žáci 7. třídy
Andrea Doleželová
26.9.

Iva Spáčilová
1.12.

Jakub Krajíček
25.7.

Jan Balko
24.6.

Jan Grygar
24.6.

Jan Hájek
24.6.

Jan Sonntag
24.6.

Jana Molatová
24.5.

Jiří Pospíšil
24.4.

Kamila Grygarová
31.5.

Karolína Indráková
14.7.

Kateřina Zbožínková
25.11.

Lenka Heinzová
21.2.

Lenka Janošíková
21.2.

Marek Kováč
25.4.

Michaela Filípková
19.10.

Nikola Skoupilová
20.11.

Ondřej Březina
30.11.

Patrik Hrabal
19.2.

Patrik Salva
19.2.

Pavla Hodinková
22.6.

Petra Havlíčková
17.8.

Petra Popelková
17.8.

Radka Lajčíková
14.9.

Roman Konečný
9.8.

Tereza Mücková
15.10.

Veronika Skoupilová
7.2.

Monika Hrudníková
21.5.

Richard Dokoupil
3.4.

Všem mým spolužákům, kteří zatím od začátku letošního roku neměli svátek, se omlouvám.
Více videí najdete na www.stream.cz pod kalendář Míši a Rí�

Minulý lyžařský kurz

19. října 2008 v 19:09 Lyžařský kurz
Oficiální verzeTermín: 25.2-3.3.2006
Místo konání: Loučná nad Desnou
Účastníci: 30 žáků 7. roč., 6 žáků vyš. roč.
Pedagogický dozor: Mgr. Marcela Metelková, Mgr. Radim Voštinka, Mgr. Pavlína Voštinková
Lékař: MUDr. Daniel Šiška


Přišel čas lyžařského výcviku a my, jako již několik let, se rádi vracíme do lyžařského střediska Penzionu Oáza v Loučné nad Desnou. V letošním roce byly velmi dobré lyžařské podmínky. V lyžařském středisku nás čekaly spolu se slunečním počasím, skvěle zasněženými a upravenými sjezdovkami. Čekala nás nová sjezdovka. Vlek zřízený v loňském roce byl opět obnoven a prodloužen. Poprvé se mohli naši žáci přímo na svahu zahřát teplým čajem, horkou čokoládou nebo posílit párkem v rohlíku, hamburgerem, pizzou.

Program LK byl jako každý rok velmi nabitý. Dopolední a odpolední lyžařský výcvik po družstvech, po návratu ze svahu přednášky - řád chaty a LK, bezpečnost chování, úrazy na horách a první pomoc, video - nové trendy v lyžování (carving, telemark). Večerní program v klubovně - soutěže a hry, dvě diskotéky - jedna v klubovně, druhá na osvětleném parketu, večerní lyžování pro zájemce. Ke konci LK jsme uspořádaly lyžařské závody, které připomínaly závody světové úrovně, jednak všichni závodníci jeli famózně, ale také celá organizace byla řízena počítačem a přes vysílačky.

Chování všech žáků bylo bezproblémové. Dokonce byli za své vzorné a bezpečné chování na svahu pochváleni i od majitelů a obsluhy vleků. Děvčata i chlapci se jako parta uměli dobře bavit, ale také si uměli vzájemně pomoci. Mnozí z nich stáli poprvé na lyžích, někteří museli vynaložit mnoho úsilí a překonat strach. Právě ti však učinili během výcviku největší pokroky a nakonec všichni zvládli bezpečně sjíždět svah. Na všech žácích bylo vidět, že mají z lyžování radost, někteří se dokonce pokoušeli o carvingový styl sjíždění. Během LK se nestal žádný závažný úraz, museli jsme však čelit drobnějším virózám.

Lyžařský kurz se vydařil ke spokojenosti žáků i pedagogů.
Mgr. Pavlína Voštinková
Žákovská verze

Ráno 25. 2. 2006 v 7:30 hod jsme se sešli před naší školičkou, abychom prožili ten nejkrásnější týden našich školních let. LK se účastnily třídy 7.A, 7.B a někteří žáci osmých a devátých tříd.

Naložili jsme batohy, lyže do autobusu, řízeného naším oblíbeným řidičem panem Němečkem, a už se jelo do Loučné nad Desnou. Těšili jsme se nejen na lyžování, ale také na moře zábavy, která na nás čeká. Cesta uběhla rychle, než jsme se nadáli stáli jsme v celé své lyžařské kráse před penzionem Oáza, která se stala naším domovem po celý týden. Uvítalo nás krásně zasněžené okolí, proto jsme se ihned, málem úprkem, hnali na dva krásně upravené svahy, kde nás vítali usměvaví vlekaři.

Podle výkonnosti nás vedoucí rozdělili do čtyř družstev. 1. družstvo vedl náš pan učitel Radim Voštinka, naučil nás skvěle lyžovat (i ve dvou), ale jen jednu podstatnou věc žáci neuměli. Zabrzdit. Družstvo našeho pana doktora Šišky, bylo v pořadí druhé, svou výkonností málem dobíhalo družstvo pana uč. Voštinky (ale jen málem). "Ti nejlepší" tak si říkali lyžaři paní učitelky Pavlínky Voštinkové, myslím že jejich název mluví za vše. A nakonec družstvo paní učitelky Marcelky Metelkové, které spolu s jejími pomocníky rodinkou Kovaříků, které patří hluboká poklona.

Každý den byl pro nás velmi namáhavý, a proto jsme se těšili na obědy a večeře, které nám vždy velmi chutnali. Po večeři začínal večerní program, který se skládal z přednášek, jak už o bezpečnosti tak o výstroji a výzbroji lyžaře, her, které nás vždy dostali do nálady. Nejoblíbenější program byl pro nás ovšem že diskotéka, kterou roztočila naše tanečnice Dáda Peřinová. Hudbu nám pouštěl nejlepší DJ Lukáš Kovařík. Ve volném čase jsme také často chodili na procházky, obdivovat krásy zasněžené přírody.

Konali se skoky na lyžích a snowboardu. Zúčastnil se i náš DJ, ale musíme se přiznat že jsme se o něj všichni báli. Ještě že pan doktor nemusel zasahovat. Velice oblíbená byla jízda na záchranném sněžném skútru, který naštěstí vyjel pro malé úrazy jen dvakrát. Čekal nás také závod ve velkém obřím slalomu. Na prvních třech místech se umístily holky, takže kluci máte co dohánět.

Ráno měly problém vstát hlavně ospalci, když si ale vzpomněli na snídaní hned se jim vstávalo lépe. Poslední den jsme ukončili velkou diskotékou. A další den na nás čekalo poslední lyžování v Loučné nad Desnou. Odpoledne jsme si to už šinuli cestou k domovu. U naší školy už čekali netrpěliví rodiče vyhlížející své milované dětičky. Tak jsme dojeli všichni zdrávi a plní krásných zážitků.

Chtěli bychom poděkovat našim vedoucím za příjemnou atmosféru a pevné nervy. Doufáme, že i jim se pobyt s námi na našem lyžáčku také líbil.
Kamila Šilhová, 7. B
Fotogalerie
Příchod na svah
1. družstvo
2. družstvo
3. družstvo
4. družstvo
u oběda
ve společenské místnosti
večerní hry
zapojili se i vedoucí
večerní zábava - diskotéka
naši pedagogové
krizový den - odpolední vycházka
naši nejlepší chlapci
naše nejlepší děvčata
všechny tyto informace jsou zkopírované ze stránek naší školy.

Mimochodem, do stejného penzionu pojedeme i my.

Lyžařský kurz - základní informace

19. října 2008 v 18:53 Lyžařský kurz
Termín: 15.2.2009 - 21.2.2009

Zahájení pobytu je v neděli 15.2.2009 začíná - první službou večeři (příjezd dopoledne,
oběd vlastní),
poslední den pobytu - sobota 21.2.2009 končí obědem s odjezdem v odpoledních hodinách.
Pobyt zahrnuje 6x nocleh s plnou penzí v ceně 380,- Kč na osobua den (tzn. 2280 Kč)

Místo konání: Penzion OAZA, Loučná nad Desnou

Cena: 2500,- (ubytování, doprava, bez vleků)

Záloha: 200,- Kč rozloženo na 2x 1000,- Kč vždy na konci měsíce - říjen, listopad

Platba bude provedena v hotovosti. Doplatek se bude vybírat až v únoru.
Pokud bude rodič platit lyžařský kurz fakturou prostřednictvím zaměstnavatele, musí poslat
písemnou objednávku. Na ní musí být adresa plátce (zaměstnavatele) a přesné znění faktury
(termín, úhrada an ubytování a stravov. pro LK 2280,- - bez vleků)

Adresa: Leoš Klaban, Penzion OAZA, Loučná nad Desnou 4, 788 11
.............Tel. +420 583 284 032, +420 583 235 266
..............Fax: +420 583 284 030
............. www.penzionoaza.cz

Schůzka 2.

17. října 2008 v 21:29 Školní parlament
Na druhé schůzce jsme se nedozvěděli vůbec nic..., protože druhá schůzka se nakonec nekonala
Dva měsíce před smluvenou schůzkou byl na nástěnceš vyvěšený lístek s nápisem:
VE STŘEDU SCHŮZKA PARLAMENTU O VELKÉ PŘESTÁVCE U UČEBNĚ VV!

Já s Radkou jsme musely oběhnout celou školu, abychom sehnaly všechny zástupce parlamentu.
Jediní, kdo mohli mohli přijít, byli zástupci ze 7. (z naší) a 9.
5. si ještě nezvolila zástupce, 6. taky a 8. měla tělocvik.

Takže schůzka byla zrušena a přesunuta na jindy.

Schůzka 1.

17. října 2008 v 21:23 Školní parlament
Na první schůzce, která byla mimochodem někdy koncem září, jsme se opět nic nového nedozvěděli.

Zvolili jsme si předsedu parlamentu - Radku a paní učitelka Kremplová nám řekla, jak budou naše schůze probíhat:

1. Dozvíme se onich na speciální nástěnce školního parlamentu na chotbě
2. většinou se budeme scházet v učebně Vv
3. z každé třídy od 5. až po 9. by měl být minimálně jeden zástupce
4. měli bychom se pokusit se scházet i sami bez učitelky
5. na konci schůze by měl být vypracovaný program uběhlého jednání, o čem jsme se bavili
6. dohlédnout, aby ve všech třídách měli zvolené 2 - 3 zástupce do parlamentu
(5. a 6. třída ještě nemají zvolené zástupce)

To bylo asi tak všechno co jsme museli vědět.

Tak co bude s tím slibovaným časopisem?!

17. října 2008 v 21:11 časopis a vše kolem něj

Už v loňském školním roce dostaly holky dobrý nápad, abychom vytvořili nejprve třídní časopis.
Se školním by to bylo takové složitější.

Já osobně si ale myslím, že časopis jen třídní by bohatě stačil, protože školní by stejně moc lidí nečetlo a tolik peněz škola nemá (Má ale nedá)

Možná by se nám podařilo tento nápad s časopisem uskutečnit letos.

Potřebujeme ovšem VAŠI POMOC!!! Pište co by v časopise mělo být, popřípadě můžete něco udělat,
např. vymyslet básničku, napsat nějaký vtip atd.
Všechno se ale musí týkat naší třídy nebo školy nebo akce v Dubě, nabo téma s něčím podobným související.

Všechny nápady zvážíme a většinu určitě použijeme!

Předem děkujeme za pomoc!

P.s. Nápady by bylo nejlepší, kdybyste psaly do návštěvní knihy v autorově profilu.


soutěž o nejlepší básničku

17. října 2008 v 20:58 básničky

Napište nějakou básničku a tu nejlepší odměníme!

Své nápady pište pod tento článek do komentářů...
P.S. Prosím vás, měla by se alespoň trošku týkat školy nebo ještě lépe naší třídy. Díky

video - i Švédi nám zatancovali!

17. října 2008 v 20:54 Slice of Bread

Tenhle tanec se ve Švédsku tancuje okolo májky a chodí se kolem ní dokolečka a zpívá se tahle písnička...video - Dům milovníka umění - stroj

17. října 2008 v 20:49 Slice of Bread

Krátkýýý video, jak jsme byli v domě milovníka umění, zatímco švédi s polákama byli v arcidiecézním muzeu.Video - aerobik se švédama a polákama

17. října 2008 v 20:44 Slice of Bread

Hooodně nekvalitní video, ale jestli máte někdo lepší....


Z učebnice - DEZERTÉR

15. října 2008 v 21:33 básničky
Na vojnu jsme se dal
pro krásnou plavovlásku.
Ne pro prsten zlatý snad
- ten má mi ještě dát -.
že nechtěla se dát
ode mne zulíbat.

klikni pro celý článek

Z učebnice - ZPĚVY SLADKÉ FRANCIE

15. října 2008 v 21:10 básničky
Král Looys
Král Looys sedí před hradem,
svou dceru drží v klíně svém.
Ta žádá býti provdána
za statečného Deona.

klikni pro celý článek

Kdo u koho byl? (Švédi)

15. října 2008 v 20:42 Slice of Bread
Frida Johansson 8.C- Petra Havlíčková
Julia Nilsson 8.B - Lenka Janošíková
Moa Andersson Bergmann 8.C - Katka Zbožínková
Felicia Bornefjall 7.C - Tereza Mücková
Josefin Josefsson Karlsson 7.B - Diana Krajčová
Jossephin Jonsson 7.C - Pavla Hodinková
Oliver Magnusson 7.C - Petr Masopust
Jonas Karlsson 7.C - Zbyněk Rychlý

Program

15. října 2008 v 20:35 Slice of Bread
Obrázky k programu se Švédama a Polákama najdete v galerii!
Středa 1.10.2008
Odpoledne příjezd polské skupiny v 15:04 hodin na hl. nádraží v Olomouci, vyzvednutí dětí rodiči.
Švédská skupina dorazí vlakem z Prahy ve 20:54, opět vyzvednutí dětí rodiči na hlavním nádraží.
Neplánujte pro Švédy žádný večerní program, budou velice unavení. Pro rodiny s polskými dětmi doporučuji seznámení s okolím domu, sejít se s ostatními z obce atd.

Čtvrtek 2.10.2008
7:30 Oficiální zahájení ve škole v učebně Vv, krátký program. Do školy přijít nebo přijet jako na výuku,
POZOR při cestě autobusem, aby se neztratili.
8:00 Prezentace žáků o svých zemích, výstavky o Š a P. Pokud nebudou mít cizinci připraveny prezentace,
začne celý dopolední program pro děti o to dříve.
8:45 děti začínají pracovat na mezinárodní knize, až do oběda, svačina pro zahraniční hosty zajištěna.
12:30 Oběd v ŠJ
13:00 Odjezd do Věrovan autobusem, exkurze ve mlýně, hrad a kaple, rybníky, pozorování ptáků
17:00 rozvoz dětí autobusem po dědinách

Pátek 3.10.2008
7:30 sraz ve škole, rozdání materiálů o Olomouci
7:35 odjezd do Olomouce autobusem
8:00 společná prohlídka Olomouce
10:00 program v Arcidiecézním muzeu a muzeu umění
13:00 odjezd do Dubu, oběd v ŠJ
14:00 odchod do Nenakonic pěškyna Svazarm pěšky, tam program připravený p. Vybíralovou - hry, soutěže,
opékání. Pro případ špatného počasí mít připravenoou alternativu do tělocvičny.
17:00 rodiče si vyzvednou děti auty v Nenakonicích. V případě špatného počasí u Sokolovny v Dubu nebo
u horní budovy ZŠ.

Sobota 4.10.2008
7:30 sraz ve škole
Všichni - výtvarné dílny. Na výběr bude: grafické výtvarné techniky, košíky z pedigu, smaltované a korálkové šperky.
Svačina pro zahraniční děti zajištěna včetně pití.
13:00 rodiče odvezou děti domů autem (není spoj autobusem!!), odpolední program zajišťují rodiny.
Chlapci možná odejdou dříve kvůli fotbalu.

Neděle 5.10.2008
8:00 sraz ve škole
Celodení výlet - Bouzov (prohlídka v 10:00, Javoříčko - prohlídka ve 14:30). Návrat cca 17 hod.
Dětem s sebou dát studený oběd, nejlépe bagetu se sýrem, pití.

Pondělí 6.10.2008
7:30 sraz ve škole, odjezd na Svatý Kopeček a do ZOO, zúčastní se obě cizí skupiny i s učiteli
12:30 oběd v ŠJ, odjezd žíků domů školním autobusem nebo odvoz rodiči.
Polská skupina odjíždí 16:57, rodiče dopraví své polské hosty na nádraží na 16:30. Rodiny s dětmi ze Švédska mají program vlastní doma, jako alternativu můžeme zvážit odpolední procházku Olomoucí.

Úterý 7.10.2008
Švédská skupina odjíždí v 9:05, rodiče doraví dětina nádraží na 8:30